15 november: Resa över Bottenhavet 1592

”En resa över Bottenhavet år 1592”, är rubriken på programmet, som vi fick ställa in under coronapandemin men nu kommer tillbaka med i Hudiksvall den 15 november. Musikvetaren Christer Bouij berättar om den katolske malteserriddaren Freiherr Augustin von Mörsberg und Beffords resa över Östersjön år 1592. Augustin von Mörsberg und Befford (1552–1605) seglade över Bottenhavet, från Stockholm till Åbo via Holmön på svenska sidan och Korsholm på finska sidan, med ett skepp han fått låna av kung Johan III. I sin efterlämnade reseberättelse berättar friherre Mörsberg mycket lite om sin resa längs kusten; vissa av de natt­hamnar han nämner är dock svåra att identifiera. En norrländsk bondgård har han emellertid låtit rita av! Han har också utarbetat en av de tidigaste beskrivningarna med teckningar av samer. Bilden visar Malteserordens vapensköld. Bakgrund: Café Norden startar klockan 18.30, programmet en halvtimme senare. Arrangemanget är ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Förhandsanmälan: Nej. Pris: Gratis för medlemmar i Föreningen Norden. Plats: Patricia, Lastagegatan 9, Hudiksvall. Dag och tid: Måndagen den 15 november 2021, klockan 19. Jörgen Bengtson

Fortsätt läsa15 november: Resa över Bottenhavet 1592

23 oktober: Dräkternas Hälsingland viktig historia

”Dräkternas Hälsingland – mode, tradition, tolkningar” är rubriken på ett föredrag av etnologen och dräkthistorikern Håkan Liby i Hudiksvall den 23 oktober. Han berättar om ”Dräkternas Hälsingland”, som också är titeln på den bok, vilken Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund gav ut 2018. I boken och föredraget öppnar Håkan Liby dörren till en värld fylld av kulturhistoria, kläder, mode, traditioner, seder och bruk. Hälsinglands rika dräktkultur är till viss del välkänd, men det finns mycket mer att berätta – och det gör föredragshållaren. Håkan Liby tar ett helhetsgrepp. Han visar med en mängd av exempel att klädedräkten är en väsentlig del av av kulturarvet, såväl det materiella som det immateriella Bakgrund: Café Norden startar klockan 15.30, programmet en halvtimme senare. Arrangemanget är ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Förhandsanmälan: Nej. Pris: Gratis för medlemmar i Föreningen Norden. Plats: Patricia, Lastagegatan 9, Hudiksvall. Dag och tid: Lördagen den 23 oktober 2021, klockan 16. Jörgen Bengtson

Fortsätt läsa23 oktober: Dräkternas Hälsingland viktig historia

18 oktober: ”Hälsinglands flora” – i Ljusdal

Bokverket ”Hälsinglands flora” står i fokus Ljusdal den 18 oktober, då Björn Wannberg från Gävleborgs botaniska sällskap, berättar om bokverket med samma namn. ”Hälsinglands flora” är resultatet av nästan 40 års arbete. Bokverket ”Hälsinglands flora” består av två delar, ”Natur och vegetation” respektive ”Arter”, på totalt  1 163 sidor. Bokverket kom ut våren 2019. Författare är Anders Delin, Arnold Larsson och Björn Wannberg. Björn Wannberg berättar om projektets historiska bakgrund, hur arbetet gått till från planering och inventering till bearbetning och sammanställning. Därefter beskriver han florans uppläggning i Hälsingland och vad som skiljer den från andra landskapsfloror. Första delen av ”Hälsinglands flora” beskriver i detalj vad som utmärker landskapets alla olika växtmiljöer. Andra delen behandlae alla kärl­växtarter som påträffats i Hälsingland, med utbredningskartor och lokalförteckningar, och i vilka miljöer de vanligen förekommer. För de flesta arterna finns också en beskrivning av deras utveckling under växtsäsongen. Bakgrund: Café Norden startar klockan 18.30, programmet en halvtimme senare. Arrangemanget är ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Förhandsanmälan: Nej. Pris: Gratis för medlemmar i Föreningen Norden. Plats: Ljusdalsbygdens museum, Boställsgatan 5, Ljusdal. Dag och tid: Måndagen den 18 oktober 2021, klockan 19. Jörgen Bengtson

Fortsätt läsa18 oktober: ”Hälsinglands flora” – i Ljusdal