20 januari: Lär dig mer om elbilar

Norden leder elbilsrevolutionen. Lär dig mer om elbilar från en kunnig elbilsvän och nordist. Vi är mitt uppe i en elbilsrevolution, där Norden är världsledande. Jörgen Bengtson har startat Elbil Hälsingland, som har en fyllig Facebookgrupp, och är ledamot av styrelsen för konsumentorganisationen Elbil Sverige. Han har med sin hustru Agneta kört mer än 100 000 kilometer med helelektriska bilar. Han berättar i ett matnyttigt föredrag – illustrationen är en av bilderna – om elbilarnas möjligheter. Han berättar om fördelar, men också om nackdelar, och ger en exposé över utvecklingen i Norden och på elbilsområdet. Elbilsrevolutionen – och mobilrevolutionen – började 2007–2008. Året 2022 blir sannolikt vändpunkten i Sverige, då elbilarna tar över. År 2022 finns en elbil för alla typer av bilägare, lovar Jörgen Bengtson. Bakgrund: Café Norden startar klockan 18.30, programmet en halvtimme senare. Arrangemanget är ett samarbete med Hudiksvallsbygdens församling och Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Förhandsanmälan: Nej. Pris: Gratis för medlemmar i Föreningen Norden. 50 kronor för ickemedlemmar. Plats: Hälsingtuna församlingshem, Hälsingtuna 59, Hudiksvall. Dag och tid: Torsdagen den 20 januari 2022, klockan 19. Jörgen Bengtson

Fortsätt läsa20 januari: Lär dig mer om elbilar

22 november: Boris grävling, en sann historia

”Boris en grävlings historia” är rubriken på ett föredrag av Birger Sjöberg i Hudiksvall den 22 november om en grävlingunges äventyr, en sann berättelse från gården Kusmyra i Järvsö. Birger Sjöberg är en kulturell mångsysslare. I boken berättar han och sambon Pernilla Magnusson en sann historia om grävlingen, som de gav namnet Boris. Boken och föredraget handlar om en övergiven grävlingsunge, som kommer att växa upp på gården Krusmyra, Järvsö, med Birger Sjöberg och Pernilla Magnusson, för att sedan återvända till ett liv i skogen. Grävlingen blev en riktig kelgris och i giftasvuxen ålder blir Boris kär i en söt grävlingstös. Boris blev under sin tid på gården känd i både press och tv. Bakgrund: Café Norden startar klockan 18.30, programmet en halvtimme senare. Arrangemanget är ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Förhandsanmälan: Nej. Pris: Gratis för medlemmar i Föreningen Norden. Plats: Patricia, Lastagegatan 9, Hudiksvall. Dag och tid: Måndagen den 22 november 2021, klockan 19. Jörgen Bengtson

Fortsätt läsa22 november: Boris grävling, en sann historia

15 november: Resa över Bottenhavet 1592

”En resa över Bottenhavet år 1592”, är rubriken på programmet, som vi fick ställa in under coronapandemin men nu kommer tillbaka med i Hudiksvall den 15 november. Musikvetaren Christer Bouij berättar om den katolske malteserriddaren Freiherr Augustin von Mörsberg und Beffords resa över Östersjön år 1592. Augustin von Mörsberg und Befford (1552–1605) seglade över Bottenhavet, från Stockholm till Åbo via Holmön på svenska sidan och Korsholm på finska sidan, med ett skepp han fått låna av kung Johan III. I sin efterlämnade reseberättelse berättar friherre Mörsberg mycket lite om sin resa längs kusten; vissa av de natt­hamnar han nämner är dock svåra att identifiera. En norrländsk bondgård har han emellertid låtit rita av! Han har också utarbetat en av de tidigaste beskrivningarna med teckningar av samer. Bilden visar Malteserordens vapensköld. Bakgrund: Café Norden startar klockan 18.30, programmet en halvtimme senare. Arrangemanget är ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Förhandsanmälan: Nej. Pris: Gratis för medlemmar i Föreningen Norden. Plats: Patricia, Lastagegatan 9, Hudiksvall. Dag och tid: Måndagen den 15 november 2021, klockan 19. Jörgen Bengtson

Fortsätt läsa15 november: Resa över Bottenhavet 1592

23 oktober: Dräkternas Hälsingland viktig historia

”Dräkternas Hälsingland – mode, tradition, tolkningar” är rubriken på ett föredrag av etnologen och dräkthistorikern Håkan Liby i Hudiksvall den 23 oktober. Han berättar om ”Dräkternas Hälsingland”, som också är titeln på den bok, vilken Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund gav ut 2018. I boken och föredraget öppnar Håkan Liby dörren till en värld fylld av kulturhistoria, kläder, mode, traditioner, seder och bruk. Hälsinglands rika dräktkultur är till viss del välkänd, men det finns mycket mer att berätta – och det gör föredragshållaren. Håkan Liby tar ett helhetsgrepp. Han visar med en mängd av exempel att klädedräkten är en väsentlig del av av kulturarvet, såväl det materiella som det immateriella Bakgrund: Café Norden startar klockan 15.30, programmet en halvtimme senare. Arrangemanget är ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Förhandsanmälan: Nej. Pris: Gratis för medlemmar i Föreningen Norden. Plats: Patricia, Lastagegatan 9, Hudiksvall. Dag och tid: Lördagen den 23 oktober 2021, klockan 16. Jörgen Bengtson

Fortsätt läsa23 oktober: Dräkternas Hälsingland viktig historia

18 oktober: ”Hälsinglands flora” – i Ljusdal

Bokverket ”Hälsinglands flora” står i fokus Ljusdal den 18 oktober, då Björn Wannberg från Gävleborgs botaniska sällskap, berättar om bokverket med samma namn. ”Hälsinglands flora” är resultatet av nästan 40 års arbete. Bokverket ”Hälsinglands flora” består av två delar, ”Natur och vegetation” respektive ”Arter”, på totalt  1 163 sidor. Bokverket kom ut våren 2019. Författare är Anders Delin, Arnold Larsson och Björn Wannberg. Björn Wannberg berättar om projektets historiska bakgrund, hur arbetet gått till från planering och inventering till bearbetning och sammanställning. Därefter beskriver han florans uppläggning i Hälsingland och vad som skiljer den från andra landskapsfloror. Första delen av ”Hälsinglands flora” beskriver i detalj vad som utmärker landskapets alla olika växtmiljöer. Andra delen behandlae alla kärl­växtarter som påträffats i Hälsingland, med utbredningskartor och lokalförteckningar, och i vilka miljöer de vanligen förekommer. För de flesta arterna finns också en beskrivning av deras utveckling under växtsäsongen. Bakgrund: Café Norden startar klockan 18.30, programmet en halvtimme senare. Arrangemanget är ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Förhandsanmälan: Nej. Pris: Gratis för medlemmar i Föreningen Norden. Plats: Ljusdalsbygdens museum, Boställsgatan 5, Ljusdal. Dag och tid: Måndagen den 18 oktober 2021, klockan 19. Jörgen Bengtson

Fortsätt läsa18 oktober: ”Hälsinglands flora” – i Ljusdal

19 augusti: Äntligen årsmöte – men utan semlor

Nu blir det äntligen årsmöte med Föreningen Norden Hudiksvall-Hälsingland den 19 augusti, med sedvanliga val och förhandlingar. Mötet blir i huset som hyser vår nya lokal, Hälsingtuna församlingshem. Eftersom vi lämnat semmelsäsongen, blir det inte som traditionen bjuder, semla till kaffet/teet. Nu startar vi återigen verksamheten efter coronapandemin – välkommen! Bakgrund: Café Norden startar klockan 18.30, årsmötet en halvtimme senare. Arrangemanget är ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Förhandsanmälan: Nej. Pris: Gratis för medlemmar i Föreningen Norden. Plats: Hälsingtuna församlingshem, Hälsingtuna 59, Hudiksvall. Dag och tid: Torsdagen den 19 augusti 2021, klockan 19. Jörgen Bengtson Uppdaterat 2 augusti 2021

Fortsätt läsa19 augusti: Äntligen årsmöte – men utan semlor

… och nu coronastopp igen

Coronapandemin har kommit tillbaka i en andra våg. Därmed så ställer vi in kommande program och konstaterar att det i alla fall blev tre under hösten sedan vi återupptog den fysiska verksamheten. Det tre programmen i oktober och november var:• ”Hälsinglands flora”• danska filmen ”Den skyldige”• isländska filmen ”En vit, vit dag” Programmen ”Hälsinglands flora” den 18 november i Ljusdal och ”En resa över Bottenhavet 1592” den 23 november i Hälsingtuna är inställda. Vi hoppas kunna återkomma med dessa tillställningar senare. Vi återkommer så fort vi får besked om att vi kan börja med program igen. Under tiden: håll avstånd, tvätta händerna och håll ut! Jörgen Bengtson

Fortsätt läsa… och nu coronastopp igen

INSTÄLLT: ”Hälsinglands flora” – i Ljusdal

Tillställning: Detta möte om ”Bokverket Hälsinglands flora” är inställt på grund av coronapandemin. Tillställning: ”Bokverket Hälsinglands flora”, är rubriken på Föreningen Norden Hudiksvall–Hälsinglands första egna aktivitet sedan coronapandemin satte stopp för verksamheten i mars 2020. Föreläsningen sker både i Hudiksvall (Hälsingtuna församlingshem) och Ljusdal (Ljusdalsbygdens museum). Björn Wannberg från Gävleborgs Botaniska Sällskap berättar om ”Hälsinglands flora”, som utkom våren 2019. Floran är resultatet av ett arbete, som inleddes för nästan 40 år sedan. Han kommer att berätta om projektets historiska bakgrund, hur arbetet gått till, florans upplägg och vad som skiljer den från andra landskapsfloror. Första delen av ”Hälsinglands flora” beskriver i detalj vad som utmärker landskapets alla olika växtmiljöer, från havsstrand till skogar och myrar, från naturskog till kulturmark och skräpmark. Där visar floran vilka arter som är vanligast i olika miljöer, och vilka som är starkast knutna till en speciell miljö. Andra delen behandlas alla kärl­växtarter som påträffats i Hälsingland, med utbredningskartor och lokalförteckningar, och i vilka miljöer de vanligen förekommer. För de flesta arterna finns också en beskrivning av deras utveckling under växtsäsongen. Som avslutning kommer Björn Wannberg att ta upp ett antal enskilda arter, dels sådana som ökat eller minskat starkt under den tid projektet pågått,…

Fortsätt läsaINSTÄLLT: ”Hälsinglands flora” – i Ljusdal

INSTÄLLT: ”En resa över Bottenhavet 1592”

Tillställning: Detta möte om ”En resa över Bottenhavet år 1592” är inställt på grund av coronapandemin. Tillställning: ”En resa över Bottenhavet år 1592”, är rubriken på Föreningen Norden Hudiksvall–Hälsinglands aktivitet, som markerar att föreningen är igång igen med program efter det att coronapandemin slog till i mars 2020. Tidigare i november har föreningen föreläsning om ”Hälsinglands flora” i både i Hudiksvall och Ljusdal och dessförinnan två nordiska filmer i samarbete med Bio Kontrast. Musikvetaren Christer Bouij berättar om den katolske malteserriddaren Freiherr Augustin von Mörsberg und Befford, som levde mellan 1552 och 1605, och hans resa över Östersjön. Han seglade över Bottenhavet, från Stockholm till Åbo via Holmön på svenska sidan och Korsholm på finska sidan, med ett skepp han fått låna av kung Johan III. I sin efterlämnade reseberättelse berättar friherre Mörsberg mycket lite om sin resa längs kusten; vissa av de natt­hamnar han nämner är dessutom svåra att identifiera. En norrländsk bondgård har han dock låtit rita av! Han har också utarbetat en av de tidigaste beskrivningarna med teckningar av samer. Bilden visar Malteserordens vapensköld. Bakgrund: Café Norden startar klockan 18.30, programmet en halvtimme senare. Förhandsanmälan: Nej.

Fortsätt läsaINSTÄLLT: ”En resa över Bottenhavet 1592”

”Hälsinglands flora” – i Hälsingtuna

Tillställning: ”Bokverket Hälsinglands flora”, är rubriken på Föreningen Norden Hudiksvall–Hälsinglands första egna aktivitet sedan coronapandemin satte stopp för verksamheten i mars 2020. Föreläsningen sker både i Hudiksvall (Hälsingtuna församlingshem) och Ljusdal (Ljusdalsbygdens museum). Björn Wannberg från Gävleborgs Botaniska Sällskap berättar om ”Hälsinglands flora”, som utkom våren 2019. Floran är resultatet av ett arbete, som inleddes för nästan 40 år sedan. Han kommer att berätta om projektets historiska bakgrund, hur arbetet gått till, florans upplägg och vad som skiljer den från andra landskapsfloror. Första delen av ”Hälsinglands flora” beskriver i detalj vad som utmärker landskapets alla olika växtmiljöer, från havsstrand till skogar och myrar, från naturskog till kulturmark och skräpmark. Där visar floran vilka arter som är vanligast i olika miljöer, och vilka som är starkast knutna till en speciell miljö. Andra delen behandlas alla kärl­växtarter som påträffats i Hälsingland, med utbredningskartor och lokalförteckningar, och i vilka miljöer de vanligen förekommer. För de flesta arterna finns också en beskrivning av deras utveckling under växtsäsongen. Som avslutning kommer Björn Wannberg att ta upp ett antal enskilda arter, dels sådana som ökat eller minskat starkt under den tid projektet pågått, dels några som är av särskilt lokalt intresse. ”Hälsinglands flora” består av två…

Fortsätt läsa”Hälsinglands flora” – i Hälsingtuna