Årsberättelse 2018

Styrelsen lämnar härmed följande berättelse över verksamheten under det gångna året. Föreningen har haft ännu ett framgångsrikt verksamhetsår med flertalet föreläsningar, resor, studieverksamhet, bioverksamhet och deltagande i distriktsverksamheten. Dock behöver ekonomin stärkas. Föreningen har höjt årsavgiften 2019 och tar också nu inträde av icke-medlemmar.

Styrelsens sammansättning
Ordförande: Anders Bouij, Vice ordförande: Anita Båth, Sekreterare: Gunnar Grenholm, Kassör: Agneta Bengtson, Webbredaktör: Jörgen Bengtson, övriga ledamöter: Christer Bouij, Björn Forsling och Erik Tanzborn. Ersättare Lars-Håkan Persson. Adjungerad Söderhamn: Anna-Karin Natander.

Föreningens medlemmar
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 262 medlemmar varav 196 huvudmedlemmar och 66 familjemedlemmar. Medlemsantalet har minskat under året med 26 medlemmar.

Styrelsemöten och Årsmöte
Styrelsen har haft 7 styrelsemöten och årsmötet hölls den 13 februari.

Verksamhetsorter
Huvudverksamhetsort har varit Hudiksvall. Men föreläsningar har även hållits i Ljusdal och Söderhamn. Kanslilokal hyrs av kommunen i Tullhuset, Hudiksvall.

Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god i föreningen dock hade vi ett negativt rörelseresultat med 30 tkr. Föreningen har fortsatt överskott i balansräkningen. Huvudinkomster är medlemsavgifter och bidrag av Hudiksvalls kommun.

Föreläsningar och evenemang
16 januari – Dick Harrison om ”Efter reformationen” (Samarrangemang Sv. Kyrkan)

1 februari – Gunnar Wetterberg blev inställt på grund av snöstorm

12 mars – Bo Johansson om Olof Broman

21 mars – Nordiskt gästabud

12 april – Johan Ringmar om Energi i Norden

16 april – Christer Bouij om Edvard Grieg

17 september – Ola Nilsson om Fornborgar

2 oktober – Ingemar Jansson om Lofoten (Ljusdal)

8/9 oktober – Torsten Augrell om Mannerheim (Söderhamn och Hudiksvall)

24 oktober – Tove Lifvendahl om ”Norden – lokalt, nationellt, globalt”

14 november – Anna Jörgensdotter om boken Solidärer

Bio Kontrast i samarbete med FH Iggesund
Visning av filmerna Korparna, The Square, The Nile Hilton Incident, Den eviga vägen, Jordgubbslandet, Thelma, Hearthstone, Amatörer och Utöya 22 juli.

Resor
Föreningen arrangerade en resa till Stavanger 30 maj–4 juni. Deltagarna fick uppleva den unika norska naturen i all sin variation, interfolierat med boende på lyxiga hotell och goda middagar. 40 deltagare var anmälda till resan.

Studieverksamhet
Studiecirkel i nordisk skönlitteratur som leds av Marianne Kivimäe. Den har 12 deltagare och har haft 8 träffar.

Hemsida
Föreningen har en aktiv hemsida www.hudiksvall-halsingland.norden.se med lockande information om kommande program och beskrivning av genomförda aktiviteter. Vi har under 2018 publicerat 22 aktiviteter i kalendariet och 22 nyheter, alla med illustration. Även kontaktinformation till lokal-, distrikts- och riksorganisation.

Distrikts- och riksnivå
Föreningen har även varit representerade på möten i distriktet och på riksplanet.

Hudiksvall 5 mars 2019

Anders Bouij

Anita Båth

Gunnar Grenholm

Agneta Bengtson

Jörgen Bengtson

Christer Bouij

Björn Forsling

Erik Tanzborn

Lars-Håkan Persson

Anna-Karin Natander