Avdelning för Hälsingland

Föreningen Norden Hudiksvall-Hälsingland är en av de största och mest livaktiga avdelningarna inom svenska Föreningen Norden. Programverksamheten är omfattande, cirka 20 evenemang per år plus en nordisk studiecirkeln som startade 1973.

Föreningen Norden i Hälsingland startade med en avdelning i Hudiksvall 1939.

I dag har Föreningen Norden en samlande avdelning för Hälsingland.

Avdelningar i fyra hälsingekommuner
Föreningen Norden Hudiksvall-Hälsingland har merparten av sina medlemmar i Hudiksvall, men har också medlemmar i kommunerna Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker.

Historiskt har alla hälsingekommuner utom Nordanstig och Ovanåker haft egen Nordenavdelning.

Avdelningen är en av de största inom Föreningen Norden norr om Stockholm.

Föreningen Norden är en medlemsorganisation med ungefär tio tusen medlemmar och nära hundra lokalavdelningar. Medlemmarna bär upp verksamheten. Här kan du läsa mer om medlemskapet.

Omfattande programverksamhet
Avdelningen arrangerar en mängd olika program, som belyser olika förhållanden i Norden och hos dess grannar. Programverksamheten omfattar både föredrag, debatter, studiecirklar, filmvisningar och resor. Under ett år genomför avdelningen cirka 20 program med en sammanlagd publik på över tusen personer.

En viktig del av verksamheten är resor inom Norden. Resorna är mycket uppskattade och samlar många deltagare.

Kommande program – och redan genomförda – hittar du i vårt kalendarium.

Här kan du läsa mer om styrelsen och andra stämmovalda funktionärer.

Hudiksvallsavdelningen föddes i världskrig
Föreningen Norden Hudiksvall bildas den 5 oktober 1939, när andra världskriget har börjat, Europa står i brand och Finland står på randen till vinterkriget mot Sovjetunionen.

Vid den här tiden är Hudiksvall en liten stad med ett stort omland, bestående av tiotalet landskommuner. Dagens Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner ingår i det omland, som vid den här tiden hörde till staden Hudiksvall.

Blir 2014 avdelning för Hälsingland
I takt med att Föreningen Norden tappar medlemmar och får en svagare verksamhet, sker i början av 2000-talet en konsolidering av avdelningarna.

År 2008 går Föreningen Norden Ljusdal samma med Föreningen Norden Hudiksvall, som därmed omfattar Norrhälsingland.

År 2014 är det dags för nästa fusion. Föreningen Norden Söderhamn går upp i Hudiksvallsavdelningen. Tidigare har Föreningen Norden Bollnäs upphört och dess medlemmar gått in i Söderhamnsavdelningen.

I denna veva byter avdelningen namn till Föreningen Norden Hudiksvall–Hälsingland.

Egen webbplats
I oktober 2021 fick föreningen ett helt egen webbplats under namnet www.foreningennorden.se, sedan centralföreningen avvecklat föreningens och alla andra föreningars lokala webbplatser – utan att höra av sig innan. 

År 2023 början föreningen åter med program i Bollnäs och Ovanåker, som året innan fick en representant i styrelsen.

Läs mer om Föreningen Norden Hudiksvalls historia här!

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 18 maj 2023