Avdelning för Hälsingland

Föreningen Norden Hudiksvall-Hälsingland är en av de största och mest livaktiga avdelningarna inom svenska Föreningen Norden.

Avdelning för Hälsingland
Föreningen Norden Hudiksvall-Hälsingland  har merparten av sina medlemmar i Hudiksvall, men har också medlemmar i kommunerna Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn och Bollnäs. Enda hälsingekommun som historiskt inte haft en Nordenavdelning är Ovanåker.

Här kan du läsa mer om styrelsen och andra stämmovalda funktionärer.

Avdelningen är en av de största inom Föreningen Norden norr om Stockholm.

Avdelningen arrangerar en mängd olika program, som belyser olika förhållanden i Norden och hos dess grannar. Programverksamheten omfattar både föredrag, debatter, studiecirklar, filmvisningar och resor. Under ett år genomför avdelningen cirka 20 program med en sammanlagd publik på över tusen personer.

En viktig del av verksamheten är resor inom Norden och dess grannområden. Resorna är mycket uppskattade och samlar många deltagare.

Kommande program – och redan genomförda – hittar du i vårt kalendarium.

Föreningen Norden är en medlemsorganisation med ungefär tio tusen medlemmar och nära hundra lokalavdelningar. Medlemmarna bär upp verksamheten. Här kan du läsa mer om medlemskapet.

Hudiksvallsavdelningen föddes i världskrig
Föreningen Norden Hudiksvall bildas den 5 oktober 1939, när andra världskriget har börjat, Europa står i brand och Finland står på tröskeln till vinterkriget mot Sovjetunionen.

Vid den här tiden är Hudiksvall en liten stad med ett stort omland, bestående av tiotalet landskommuner. Dagens Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner ingår i det omland, som vid den här tiden hörde till staden Hudiksvall.

I takt med att Föreningen Norden tappar medlemmar och får en svagare verksamhet, sker i början av 2000-talet en konsolidering av avdelningarna.

År 2008 går Föreningen Norden Ljusdal samma med Föreningen Norden Hudiksvall.

Sex år senare, 2014, är det dags för nästa fusion. Föreningen Norden Söderhamn går upp i Hudiksvallsavdelningen. Tidigare har Föreningen Norden Bollnäs upphört och dess medlemmar gått in i Söderhamnsavdelningen.

I denna veva byter avdelningen namn till Föreningen Norden Hudiksvall–Hälsingland.

Läs mer om Föreningen Norden Hudiksvalls historia här!

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 25 oktober 2021