Årsberättelse 2023

Föreningen Norden Hudiksvall-Hälsingland

Årsmöte genomfördes 23 februari. Då valdes följande styrelse. 

Styrelsens sammansättning
Ordförande:  Anders Bouij, vice ordförande: Gunnar Grenholm, kassör: Agneta Bengtson, sekreterare: Tomas Jönsson. Övriga ledamöter: Jörgen Bengtson, Christer Bouij, Britt-Marie Hörnell och Kerstin Söderberg. Adjungerade: Anita Båth och Stefan Jonäng.

Medlemsutveckling
Antalet medlemmar har ökat något under året. Den 31 december 2023 var vi 187 betalande medlemmar. 

Ekonomi
Året gick med ett litet plus. Se separat redogörelse från kassör. 

Bidrag
Föreningen har erhållit ett bidrag från Hudiksvalls kommun med 50 000 kr.

Kanslilokal
Föreningen har en möteslokal i Hälsingtuna församlingshem för styrelsemöten. 

Resa
En studieresa i fyra landskap genomfördes 22–24 augusti. Hälsingland, Härjedalen, Jämtland och Medelpad besöktes. Det var 29 trevliga resenärer. Övernattning två nätter på hotell Klövsjöfjäll. Programmet innehöll besök på Kårböle skans och stavkyrka, Överhogdals museum, hembygdsgårdarna i Hede och Tomtan i Klövsjö, Haverö och Borgsjö kyrka och Flataklocken.  Gondoltur upp till Funäsdalsberget genomfördes, liksom busstur i vackra omgivningar som Mittådalen, Messlingen och Hede. 

 Programverksamhet
Vår förening har under året genomfört följande program i Hudiksvall

• Elva föredrag 
Slaget om skogen, Leif Öster, 16 januari
Hudiksvalls första Nordenvänner, Anders Wesslén, 8 februari
Åvik, en stadsdel i Hudiksvall, 23 februari
Fiskarkapellen längs södra och mellersta Norrlandskusten, Daniel Olsson, 20 april
Fotografer i Hälsingland, Lars Eriksson, 27 april
Natan Söderblom, Tomas Jönsson, 10 maj
Inredningskulturen i hälsingegårdar, Anders Assis, 27 september
Frivillighjälpen till Nordnorge, Thorulf Andersson, 11 oktober
Gustav Vasa – inte bara snäll landsfader, Herman Lindqvist, 6 november 
Situationen i Ryssland och Ukraina, Martin Kragh, 8 november
Tonsättaren Veljo Tormis, Christer Bouij, 22 november

• En middag på restaurangskolan CUL, Nordiskt gästabud, 15 mars, var mycket uppskattad, med ett 40-tal deltagare.

Iggesund har vi genomfört visningar av sju olika filmer på Folkets Hus i Iggesund: 
En dag kommer allt det här bli ditt, 9 februari
Andra akten, 17 februari
Kverulanten söker Eskort, 20 februari
Höstlöv som faller, 26 oktober
Tillsammans 99, 9 november
De ostyriga, 23 november
Min älskade sjökapten, 7 december 

Ljusdal har Anita Båth haft ansvar för verksamheten. Vi har vi haft två program under året:
Inredningskulturen i Hälsingegårdar, Anders Assis, 21 mars
Till Kiara, Ulrika Fagernäs, 19 september.

Tyvärr har vi inte haft någon verksamhet i Söderhamn. Vi söker fortfarande en lämplig kontaktperson. 

Under året adjungerades Stefan Jonäng för Bollnäs Ovanåker. Två program har genomförts:
Frivillighjälpen till Nordnorge, Torulf Andersson, 24 maj i Edsbyn
Inredningskulturen i hälsingegårdar, Anders Assis, 20 november i Bollnäs. 

Studieverksamhet
Föreningen har haft en studiecirkel kring nordisk litteratur med ett tiotal deltagare. Ledare har varit Pär Bergroth och nio träffar har genomförts 2023. 

Samarbete
Föreningen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg. 

Föredraget om Nathan Söderblom genomfördes dessutom i samarbete med Hudiksvallsbygdens församling. 

Föredraget om Gustav Vasa genomfördes i samarbete med Hudiksvalls bibliotek. 

Filmer visas i Iggesund i samarbete med Bio Kontrast.

Hemsida och sociala medier
Föreningens hemsida finns på www.foreningennorden.se. Jörgen Bengtsson är webbredaktör. 

Information om alla föreningar i Sverige finns på www.norden.se, under rubriken kontakter. 

Våra program finns också presenterade på Hudiksvalls evenemangskalender Visit Glada Hudik.

Föreningen finns på Facebook, Föreningen Norden Hudiksvall-Hälsingland. Tomas Jönsson är ansvarig.

Övrigt
Föreningen deltager i aktiviteter både på distrikts- och riksnivå inom Föreningen Norden. 

Hudiksvall 2024-02-14

Anders Bouij 
ordförande                      

Gunnar Grenholm
vice ordförande

Tomas Jönsson
sekreterare

Agneta Bengtson 
kassör               

Jörgen Bengtson
ledamot

Christer Bouij
ledamot

Britt-Marie Hörnell
ledamot

Kerstin Söderberg
ledamot

Anita Båth
djungerad ledamot

Stefan Jonäng
adjungerad ledamot