Årsberättelse 2019

Årsberättelse 2019 föreningen Norden Hudiksvall-Hälsingland

Styrelsen lämnar härmed följande berättelse över verksamheten under det gångna året. Föreningen har haft ännu ett framgångsrikt verksamhetsår med flertalet föreläsningar, resor, studieverksamhet, bioverksamhet och deltagande i distriktsverksamheten. Dock behöver ekonomin stärkas. Föreningen har höjt årsavgiften 2019 och tar nu också inträde av icke-medlemmar på evenemang mm.

Styrelsens sammansättning
Ordförande: Anders Bouij, Vice ordförande: Gunnar Grenholm, Sekreterare: Thomas Grunnesjö, Kassör: Agneta Bengtson, Webbredaktör: Jörgen Bengtson, övriga ledamöter: Christer Bouij, Kerstin Söderberg och Britt-Marie Löfvenberg-Hörnell. Ersättare Lars-Håkan Persson. Adjungerade Anita Båth och Anna-Karin Natander.

Föreningens medlemmar
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 261 medlemmar varav 186 huvudmedlemmar, 69 familjemedlemmar och 6 bibliotek/skola. Föreningen har fått 18 nya medlemmar och 8 har utträtt. Styrelsemöten och ÅrsmöteStyrelsen har haft 5 styrelsemöten och årsmötet hölls den 5 mars.

Verksamhetsorter
Huvudverksamhetsort har varit Hudiksvall. Men föreläsningar har även hållits i Ljusdal. Kanslilokal hyrs av kommunen i Tullhuset, Hudiksvall.

Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god i föreningen dock hade vi även detta år ett negativt rörelseresultat. Föreningen har fortsatt överskott i balansräkningen. Huvudinkomster är medlemsavgifter och bidrag av Hudiksvalls kommun.

Föreläsningar och evenemang
Hålls i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

15 januari – Antikvarie Lars Nylander om Albert Blombergsson.

6 februari – Fotografen Ingemar Jansson om Lofoten.

18 februari – Arkeologen Lena Berg-Nilsson om bergsbruk.

5 mars – Årsmöte och hembygdskännaren Lennart Ersson om begreppet Glada Hudik.

23 mars – Historiker Gunnar Wetterberg om Norden och EU. Riksföreningen Norden fyller också 100 år denna dag.

4 april – Historiker Eva Jernqvist berättar om Skogsfinnen närmare än du tror (Ljusdal).

15 april – Journalisten Viktor Hansson och projektansvarig Robert Fors underhöll med Historier från Hälsingland.

9 september – Kommendör Nils-Ove Jansson om Ubåtskränkningar och kärnvapenhot under kalla kriget och idag.

1 oktober – Historiker Eva Jernqvist berättar om Skogsfinnen närmare än du tror.

2 oktober – Musikvetare Christer Bouij om Edvard Grieg och det norska (Ljusdal).

21 oktober – Arkeolog Elise Hovanta berättar om Pilgrimsvandringar till Nidaros i spåren efter St. Olav.

7 november – Musikvetaren Christer Bouij talar om den danske tonsättaren Carl Nielsen.

25 november – Journalisten Gunilla Kindstrand berättar om fotografen och hembygdsforskaren Hilding Mickelsson.

Bio Kontrast i samarbete med FH Iggesund
Visning av filmerna Gräns, Goliat, Euthanizer, And breathe normally, Hjärterdam, Hasse & Tage – en kärlekshistoria, Sivandivan, 438 dagar, Woman at war, Ut och stjäla hästar, och Aniara.

Resor
Föreningen arrangerade två resor under året. Den första var en dagsutflykt till Långvinds Bruk den 18 maj. Bruksvandring med historia och lunch på Kungsgården med värdparet Agneta och Jörgen Bengtson.

Den andra var en femdagars Landskapsresa till Västerbotten 28 augusti till 1 september. Besöksmål i Mellanbygden (mellan städerna) var Lövångers Kyrkstad, Bjuröklubb Lots- och fyrplats, Burträsk Mejeri (Westerbottensost), Kålaboda Byamuseum med flera platser. Ett besök på Norrlandsoperan med föreställning av dess symfoniorkester ingick också.

Studieverksamhet
Studiecirkel i nordisk skönlitteratur som leds av Marianne Kivimäe. Den har 12 deltagare och har haft 8 träffar.

Hemsida
Föreningen har en aktiv hemsida www.hudiksvall-halsingland.norden.se med lockande information om kommande program och beskrivning av genomförda aktiviteter. Vi har under 2019 haft 27 tillställningar i vårt kalendarium, alla med bilder och fylligare text än medlemsutskicket samt 14 nyheter som i huvudsak är uppföljningar på våra egna program, publicerat alla aktiviteter i kalendariet och nyheter, alla med illustration. Även kontaktinformation till lokal-, distrikts- och riksorganisation.

Distrikts- och riksnivå
Föreningen har även varit representerade på möten i distriktet och på riksplanet.

Hudiksvall 26 februari 2020

Anders Bouij
Gunnar Grenholm
Thomas Grunnesjö
Agneta Bengtson
Jörgen Bengtson
Christer Bouij
Kerstin Söderberg
Brittmari Löfvenberg-Hörnell
Lars-Håkan Persson
Anna-Karin Natander
Anita Båth