Årsberättelse 2022

Föreningen Norden Hudiksvall–Hälsingland

Årsmöte genomfördes 26 februari. Då valdes följande styrelse. 

Styrelsens sammansättning

Ordförande:  Anders Bouij, vice ordförande: Gunnar Grenholm, kassör: Agneta Bengtson, sekreterare: Tomas Jönsson. Övriga ledamöter: Jörgen Bengtson, Christer Bouij, Britt-Marie Hörnell och Kerstin Strömberg.  Adjungerade: Anita Båth. Senare under året adjungerades också Stefan Jonäng.

Medlemsutveckling

Antalet medlemmar har minskat med 18 personer under året. 31 december 2022 var vi  171 betalande medlemmar. 

Ekonomi

Året gick med ett litet plus. Se separat redogörelse från kassör. 

Bidrag

Föreningen har erhållit ett bidrag från Hudiksvalls kommun med 30 000 kr.

Kanslilokal

Föreningen har en möteslokal i Hälsingtuna församlingshem för styrelsemöten. 

Resa

En studieresa till Selånger pilgrimscenter genomfördes 4 juni. 35 trevliga resenärer. Helene Westerling berättade engagerat och intressant om pilgrimsleden till Trondheim. 

Programverksamhet

Vår förening har under året genomfört följande program i Hudiksvall

• tio föredrag 
20 januari Lär dig mer om elbilar
8 februari Landsbygden, norra Sverige
26 februari Namn och platser i Hudiksvall
17 mars Konflikten Ukraina-Ryssland
6 april Vasaloppet 100 år
26 april Pilgrimsvandringar på medeltiden, och i vår tid!
14 september Om hälsingesamer i historien och förhistorien
6 oktober Hälsinglands tidiga historia
25 oktober Nasafjäll
30 november Hälsinglands historia

• en middag på restaurangskolan CUL, nordiskt gästabud 30 mars

• litteraturveckan 14–20 november i samarbete med Stadsbiblioteket. Besök av författaren Nina Wähä. 

Iggesund har vi genomfört nio filmvisningar i samarbete med Bio Kontrast på Folkets Hus i Iggesund:
27 januari ”Ninjababy“
10 mars ”Kupé nr. 6”
8 april ”Taikon”
15 september ”De oskyldiga”
22 september ”Filmtjuven”
27 oktober ”Året jag slutade prestera och började onanera”
10 november ”Den blinda mannen som inte ville se Titanic”
17 november ”Maya Nilo (Laura)”
24 november ”Boy from Heaven”

Ljusdal har Anita Båth haft ansvar för verksamheten. Vi har vi haft ett program under året, ett föredrag om Dräkternas Hälsingland 24 september.

Tyvärr har vi inte haft någon verksamhet i Söderhamn. Vi söker en lämplig kontaktperson. 

Under året adjungerades Stefan Jonäng för Bollnäs Ovanåker. Tyvärr har vi inte haft någon verksamhet i denna del av Hälsingland under 2022. 

Studieverksamhet

Föreningen har haft en studiecirkel kring nordisk litteratur med ett tiotal deltagare. Ledare har varit Pär Bergroth. 

Hemsida

Föreningens hemsida finns på www.foreningennorden.se .

Information om alla föreningar i Sverige finns på www.norden.se , under rubriken kontakter. 

Övrigt

Föreningen deltager i aktiviteter både på distrikts- och riksnivå inom Föreningen Norden. Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Hudiksvall 2023-02-17

Anders Bouij                                   
ordförande                                          

Gunnar Grenholm 
vice ordförande

Tomas Jönsson
sekreterare

Agneta Bengtson                            
kassör 

Jörgen Bengtson
ledamot

Christer Bouij
ledamot

Britt-Marie Hörnell                          
ledamot

Kerstin Söderberg
ledamot 

Anita Båth
adjungerad ledamot                                                    

Stefan Jonäng
adjungerad ledamot