Årsberättelse 2017

Årsberättelse 2017 för Föreningen Norden Hudiksvall-Hälsingland

Styrelsen avger härmed följande berättelse över verksamheten under det gångna året. Arbetet har fungerat tillfredsställande mycket tack  vare nya friska krafter i styrelsen fr o m årsmötet 2017.

Årsmöte
Föregående årsmöte ägde rum den 28 februari 2017 varvid följande styrelse valdes.

Styrelsens sammansättning
Ordförande: Anders Bouij, Vice ordförande: Anita Båth, Kassör: Håkan Andersson, Sekreterare: Marianne Kivimäe. Övriga ledamöter:  Jörgen Bengtson, Björn Forsling, Lars-Håkan Persson, Anja Sandberg, Erik B. Tanzborn.

Adjungerade ledamöter: Gunnar Grenholm, Christer Bouij.

Som adjungerad  för Söderhamn valdes Anna-Karin Natander.

Medlemsutveckling
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 288 medlemmar varav 282 huvudmedlemmar.

Ljusdal och Söderhamn
Vi har arbetat för att genomföra program i såväl Ljusdal som Söderhamn. Anita Båth har haft ansvaret för verksamheten i Ljusdal. Anna-Karin Natander för den i Söderhamn.

Styrelsemöten
Styrelsen har sammanträtt 8 gånger efter föregående årsmöte, nämligen den 28/2 (konstituerande) 26/3, 7/5, 31/8, 28/9, 16/11,14/12, 25/1 2018.

Ekonomi
Föreningens ekonomi har under året varit tillfredsställande (med tanke på omständigheterna), bokslutet visar på ett underskott på ca 21 783 kr, se vidare kassaredogörelsen.

Bidrag
Föreningen har  erhållit bidrag från Hudiksvalls kommun med 30 000 kr för vår programverksamhet 2017.

Kanslilokal
Av Hudiksvalls kommun hyr föreningen en kanslilokal i Gamla Tullhuset.

Vänorter
Det aktiva vänortsarbetet ligger f. n. nere, men  synnerligen  givande var ändå de möten med personer från våra finska vänorter, som vi fick uppleva under vår resa i augusti, se nedan.

Resor
23/8-27/8 ordnades en resa till Finland i samarbete med Föreningen Norden i Sundsvall, 39 deltagare från Ljusdal, Hudiksvall, Sundsvall och Timrå med Kerstin Nilsson som reseledare från Sundsvall och Gunnar Grenholm från Hudiksvall. Mkt intressant program med besök i Åbo, Björneborg, Kristinestad, Närpes, Kaskö och Vasa. Framför allt blev vi synnerligen väl mottagna i våra vänorter Björneborg och Kaskö.

Programverksamhet
Föreningen har bedrivit programverksamhet enligt nedanstående sammanställning.

Vi har ett värdefullt samarbete med Bio Kontrast i Iggesund, som väljer sevärda nordiska filmer åt oss. Även med Hudiksvallsbygdens församling har vi bra samarbete.

Program genomförda i Hudiksvalls kommun under 2017
19/1 Bio Kontrast, Iggesund ”Kollektivet”; regi: Thomas Vinterberg.

26/1 Bio Kontrast, Iggesund ”Jätten”; regi: Johannes Nyholm.

30/1 Patricia, Hudiksvall, ”Ingermanländska båtflyktingars öden”, fördrag av Eric de Geer.

11/2 Deltagande i den av Hudiksvalls kommun ordnade föreningsmässan i Kulturhusets stora sal.

28/2 Patricia, Hudiksvall, Årsmöte. Musikunderhållning med O’Torgs Kaisa och Håkan Lidén.

13/3 Patricia, Hudiksvall, ”Ålands roll i Östersjöns säkerhetspolitiska miljö”, föredrag av Olof Ehrencrona.

15/3 Restaurangskolan, Hudiksvall, ”Nordiskt gästabud”, Åke Hammarstedt kåserade om Pell-Persa, en ”klok-gubbe” från Idenor.

30/3 Bio Kontrast, Iggesund, ”Sameblod”; regi: Amanda Kernell.

6/4 Patricia, Hudiksvall ”Att vinna sin frihet och försvara den Norge 1880–1945”, föredrag av Arne Övrelid.

18/9 Patricia, Hudiksvall ”Karin Eks författarskap och livsöde”, föredrag av Anne Brügge.

23/10  Patricia, Hudiksvall Mats Hallgren ”EU i kris och förvandling”, föredrag.

9/11 Patricia, Hudiksvall, ”Skärgårdskapellen i Södra Norrland”, föredrag av Lars Nylander.

13/11 Patricia, Hudiksvall ”Samernas historia i Hälsingland”, föredrag av Bo Ulfhielm.

23/11 Bio Kontrast, Iggesund ”Kungens val”; regi: Eric Poppe.

21/11 Patricia, Hudiksvall, ”Finland 100 år – en tvåspråkig framgångssaga”; föredrag av Henrik Willén.

Program genomförda i Ljusdal under 2017
28/11 Kommunhuset, Ljusdal , ”Gottlund – tiden före hans vandringar fram till sommaren 1817”, föredrag av  Lars Lundin

Studieverksamhet
Föreningen har under det gångna året genomfört studiecirkeln kring nordisk skönlitteratur. Den har letts av Marianne Kivimäe och har f n 12 deltagare.

Hemsida
Föreningens hemsida finner man på webbadressen: hudiksvall-halsingland.norden.se. Vår webbredaktör Jörgen Bengtson ser till att den fylls med aktuell information om verksamheten.

Övrigt
Föreningen deltar i aktiviteter på både distrikts- och riksnivå inom Föreningen Norden.

Hudiksvall den 13 februari 2018

Anders Bouij, ordförande

Marianne Kivimäe, sekreterare

Håkan Andersson, kassör

Anita Båth, vice ordförande

Björn Forsling, ledamot

Jörgen Bengtson, webbansvarig ledamot

Lars-Håkan Persson, ledamot

Erik B Tanzborn, ledamot

Anja Sandberg, ledamot

Gunnar Grenholm, adj. ledamot

Christer Bouij, adj. ledamot

För Söderhamn: Anna-Karin Natander, adj. ledamot