Föreningen Norden Hudiksvall år för år

Föreningen Norden Hudiksvall har en lång historia. Föreningen föddes i andra världskrigets utbrott och har levt igenom många skiften, växlingar och förändringar i nordiskt samarbete.

I kronologin nedan sammanfattar vi avdelningens historia.

1939 Föreningen Norden Hudiksvall bildas den 5 oktober 1939, när andra världskriget har börjat, Europa står i brand och Finland står på tröskeln till vinterkriget mot Sovjetunionen. Dagens Nordanstigs kommun ingår i vad som då var Hudiksvallsavdelningen, som hade ett stort omland utanför den lilla staden Hudiksvall.

1944 Föreningen Norden Söderhamn bildades 21 februari 1944, när andra världskriget går mot sitt slut.

2008 Föreningen Norden Ljusdal, som under en längre tid haft en svag verksamhet, går samman med Föreningen Norden Hudiksvall.

2011 Föreningen Norden Bollnäs, som har problem med att upprätthålla sin verksamhet, har 46 medlemmar den 31 december 2011. Även avdelningen i Söderhamn har problem med vikande verksamhet och medlemstal; den har 38 medlemmar vid utgången av året.

2014 Föreningen Norden Söderhamn går in i Hudiksvallsavdelningen. Tidigare har Föreningen Norden Bollnäs upphört och dess medlemmar gått i Söderhamnsavdelningen, vilka nu blir en del av den gemensamma avdelningen för Hälsingland, Föreningen Norden Hudiksvall-Hälsingland. Den tidigare avdelningen i Söderhamn bidrar med femtiotalet nya medlemmar.

2015 Föreningen Norden Hudiksvall-Hälsingland – som föreningen heter efter det att avdelningarna i Ljusdal, Bollnäs och Söderhamn direkt eller indirekt har anslutit sig till Hudiksvallsavdelningen – noterar den 31 december 2015 att den har 354 enskilda medlemmar, inklusive familjemedlemmar.

2018 Föreningen Norden Hudiksvall-Hälsingland lägger en framgångsrik verksamhet bakom sig, med återupptagen reseverksamhet (Stavanger), tolv egna program inklusive resan (ett program blev inställt på grund av snöstorm) och nio filmer i samarbete med Bio Kontrast. Den 31 december 2018 har föreningen 262 medlemmar, inklusive 66 familjemedlemmar.

2019 Föreningen har genomfört tretton egna program, visat elva filmer i samarbete med Bio Kontrast och genomfört två resor, en till Långvindsbruk, Enånger, och en till Västerbotten. Föreningen har sedan många år en studiecirkel i nordisk skönlitteratur, som leds av Marianne Kivimäe, men tolv deltagare och åtta träffar. Vid utgången av året har föreningen 262 medlemmar, varav 69 familjemedlemmar och 6 bibliotek/skolmedlemmar. Av medlemmarna är 18 nya och 8 har lämnat.

2020 Föreningen genomförde tolv program, varav sju i egen regi och fem i samarbete med Bio Kontrast. Under hösten blev alla program inställda på grund av coronapandemin. Den 31 december 2020 hade föreningen 219 medlemmar, vara 4 bibliotek/skolmedlemmar.

2021 Föreningen genomförde sju program, varav sex i egen regi och en i samarbete med Bio Kontrast, sedan föreningen efter coronapandemin återupptog verksamheten med årsmöte 19 augusti. Föreningen fick ny lokal den 18 februari, då organisationen flyttade sitt kansli från tidigare Tullhuset till Hälsingtuna församlingshem. I oktober fick föreningen också ett helt egen webbplats under namnet www.foreningennorden.se, sedan centralföreningen avvecklat föreningens och alla andra föreningars lokala webbplatser – utan att höra av sig innan. Den 31 december 2021 hade föreningen 175 medlemmar.

2022 Föreningen genomförde hela tjugotvå program, varav tretton i egen regi och nio i samarbete med Bio Kontrast, plus den nordiska litteraturcirkeln med nio träffar. Föreningen har sedan tidigare en ansvarig för Ljusdal; i år fick föreningen även en ansvarig för Bollnäs och Ovanåker; båda dessa är adjungerade till styrelsen och gör att fem av sex hälsingekommuner finns företrädda. Återstår att åter hitta ansvarig för Söderhamn! Webbplatsen har fått ny form, som exponerar program (evenemang) på ett bra sätt, lyfter nyheter och har ett växande antal fasta sidor. Den 31 december 2022 hade föreningen 171 medlemmar.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 27 november 2023