Årsberättelse 2020

ÅRSBERÄTTELSE 2020                                         Hudiksvall den 31/7 2021 

Styrelsen avger härmed följande berättelse över verksamheten under det gångna året:

Årsmöte Föregående årsmöte ägde rum den 26 februari 2020 varvid följande styrelse
valdes.

Styrelsens sammansättning
Ordförande: Anders Bouij, Vice ordförande: Gunnr Grenholm, Kassör: Agneta Bengtson, Sekreterare: Thomas Grunnesjö, Övriga ledamöter: Kerstin Söderberg, Britt-Marie Hörnell, Jörgen Bengtson samt Christer Bouij. Ersättare: Lars- Håkan Persson.
Adjungerade ledamöter: Anna-Karin Natander och Anita Båth.

Medlemsutveckling
Pga pandemin och dess effekter har inte verksamhet kunnat bedrivas i normal omfattning och även då påverkat medlemsantalet negativt och som i nuläget rör sig om 219 medlemmar.

Ljusdal och Söderhamn
Vi har arbetat för att genomföra program i såväl Ljusdal och Söderhamn. I styrelsen har Anita Båth haft ansvaret för verksamheten i Ljusdal samt Anna-Karin Natander i Söderhamn.

Ekonomi
Se separat redogörelse från kassör.

Bidrag
Föreningen har erhållit ett bidrag från Hudiksvalls kommun med 30.000 kr för vår programverksamhet under 2020.

Kanslilokal
Föreningen har hyrt en kanslilokal av Hudiksvalls kommun från årsskiftet 2014/2015 i Tullhuset till en rimlig hyra, dock blev vi uppsagda från denna lokal då Kustbevakningen ville ha större lokaler. Det löste sig genom att vi upprättat ett avtal med Hudiksvallsbygdens församling ang att ha tillgång till lokal i Hälsingtuna församlingshem.

Vänorter
Vänortsarbetet ligger f.n. nere.

Resor
Inga resor har anordnats under 2020, en planerad resa till Danmark i augusti blev inställd pga läget med pandemin.

Programverksamhet
Föreningen har bedrivit en programverksamhet enligt nedanstående sammanställning.

PROGRAM GENOMFÖRDA I HUDIKSVALLS KOMMUN UNDER 2020

8/1 Patricia, Hudiksvall
Ulla Ejemar, ”Om arkiv Gävleborg”

16/2 Bio Kontrast, Iggesund
”En komikers uppväxt”

20/1 Patricia, Hudiksvall
Arne Övrelid, ”Joachim Rönneberg, den siste överlevande Rjukansabotören”

30/1 Bio Kontrast, Iggesund
”Om det oändliga”

10/2 Patricia, Hudiksvall
Kriistina Oikari, ”Den historiska invandringen till Finland”

13/2 Bio Kontrast, Iggesund
”Quick”

24/2 St. Jakobsgården, Hudiksvall
Paul Ferguson, ”I vikingarnas fotspår-det nordiska inflytandet i Storbritannien”

26/2 Patricia, Hudiksvall
Årsmöte med Seth Nilsson som visar bilder från Hälsingland.

8/10 Bio Kontrast, Iggesund
”En vit, vit dag”

29/10 Bio Kontrast, Iggesund
”Den skyldige”

12/11 Hälsingtuna Församlingshem
Björn Wannberg, ”Hälsinglands flora”

PROGRAM GENOMFÖRDA I LJUSDAL OCH SÖDERHAMN UNDER 2020

Tyvärr blev 2 föredrag med Gunilla Kindstrand om Hilding Mickelsson som skulle genomförts i både Söderhamn och Ljusdal inte av pga pandemin. Detsamma gäller föredrag av Björn Wannberg ”Hälsinglands flora” som skulle genomförts i Ljusdal.

Studieverksamhet
Föreningen har under det föregående året fortsatt studiecirkeln kring nordisk litteratur den har letts av Marianne Kivimäe. Cirkeln har drygt 10-tal deltagare. Dock måste man under mars 2020 avbryta sin verksamhet och är nu vilande pga pandemin.

Hemsida
Föreningens hemsida kan hittas under den centrala hemsidan, www.norden.se vi försöker se till att den är är fylld med aktuell information om vår verksamhet.

Övrigt
Föreningen är deltagande i aktiviteter inom både distrikts som riksnivå inom Föreningen Norden.

För styrelsen

Anders Bouij
ordförande

Gunnar Grenholm
vice ordförande

Thomas Grunnesjö
sekreterare

Agneta Bengtson
kassör

Kerstin Söderberg
ledamot

Jörgen Bengtson
ledamot

Britt-Marie Hörnell
ledamot

Christer Bouij
ledamot

Lars-Håkan Persson
ersättare

Anita Båth
adjungerad styrelseledamot

Anna-Karin Natander
adjungerad styrelseledamot