Årsberättelse 2016

Årsberättelse 2016 för Föreningen Norden Hudiksvall-Hälsingland

Styrelsen avger härmed följande berättelse över verksamheten under det gångna året. Arbetet emellertid i mycket stor utsträckning påverkats av den tragiska trafikolyckan den 1/6 2016 med dödlig utgång för Gösta Lind, styrelsens ordförande sedan mer än 30 år, samt hans hustru, Marianne Ersson, hans viktiga medhjälpare.

Årsmöte
Föregående årsmöte ägde rum den 9 februari 2016 varvid följande styrelse valdes.

Styrelsens sammansättning
Ordförande: Gösta Lind, Vice ordförande: Anders Bouij, Kassör: Håkan Andersson, Sekreterare: Marianne Kivimäe. Övriga ledamöter: Anitha Båth, Pehr Backström, Jörgen Bengtson, Gunnar Olsson, Lars-Håkan Persson samt Jan Haglund. Adjungerad ledamot: Anna-Karin Natander.

Adjungerade ledamöter: Gunnar Grenholm, Christer Bouij.

Som adjungerad  för Söderhamn valdes Anna-Karin Natander.

Medlemsutveckling
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 312 medlemmar varav 229 huvudmedlemmar.

Ljusdal och Söderhamn
Vi har arbetat för att genomföra program i såväl Ljusdal och Söderhamn. Anita Båth har haft ansvaret för verksamheten i Ljusdal (3 program), Gunnar Olsson och Anna-Karin Natander för den i Söderhamn (4 program).

Styrelsemöten
Styrelsen har sammanträtt 10 gånger efter föregående årsmöte, nämligen den 14/2, (konstituerande), 17/4, 7/6 (konstituerande efter Gösta Linds död 1/6 2016), 28/6, 16/8, 25/9, 30/10, 4/12, 15/1 samt 19/2 2017.

Ekonomi
Föreningens ekonomi har under året varit tillfredsställande (med tanke på omständigheterna), bokslutet visar på ett underskott på ca 19 000:- kr, se vidare kassaredogörelsen.

Bidrag
Föreningen har retroaktivt, 28/12, erhållit bidrag från Hudiksvalls kommun med 30 000 kr för vår programverksamhet 2016.

Kanslilokal
Av Hudiksvalls kommun hyr föreningen en kanslilokal i Gamla Tullhuset.

Vänorter
Vänortsarbetet ligger f. n. nere.

Resor
Inga resor har ordnats under 2016. En planerad resa till Västerbotten i augusti 2016 inställdes p g a Gösta Linds hastiga frånfälle, styrelsen hade ingen möjlighet att genomföra denna under rådande omständigheter.

Programverksamhet
Föreningen har bedrivit programverksamhet enligt nedanstående sammanställning. Vi har ett värdefullt samarbete med Bio Kontrast i Iggesund, som väljer sevärda nordiska filmer åt oss.

Program genomförda i Hudiksvalls kommun under 2016
21/1 Bio Kontrast, Iggesund ”Tjuvheder” regi: Peter Grönlund
9/2 Patricia, Hudiksvall Årsmöte. Jan-Olov Nyström berättade under titeln ”Tusenårstexterna om Malstastenen och Hälsinglands runinskrifter
15/2 Patricia, Hudiksvall Peter Stenberg, ”Kiruna – en stad i rörelse”
23/2 St Jakobsgården, Hudiksvall, Ragnar Persenius, ”Reformationen i Norden”, i samarbete med Hudiksvallsbygdens församling
25/2 Bio Kontrast, Iggesund ”Kverulanten”, regi: Dome Kaukoski
2/3 Restaurangskolan Hudiksvall, Nordiskt gästabud, med underhållning av Hudiksvalls spelmanslag
21/4 Patricia, Hudiksvall Maria Skantze, ”Drottning Margaretas historia”
25/4 Patricia, Hudiksvall Torsten Augrell, ”Utvandringen till Amerika”
8/9 Bio Kontrast, Iggesund ”Bland män och får”, regi: Grímur Hákonarson
19/9 Patricia, Hudiksvall Bengt Lindroth, ”Väljarnas hämnd”, extrempolitiska rörelser i Norden
22/9 Bio Kontrast, Iggesund ”Våga älska”, regi: Michael Noer
4/10 Patricia, Hudiksvall Lars-Ragnar Forsberg, ”Pengar och passion”, om Ernest Thiel
18/10 Patricia, Hudiksvall Patrik Oksanen, ”Norden – hetare än någonsin”, om säkerhetsläget i Norden
24/11 Bio Kontrast, Iggesund ”Fäktaren, regi: Klaus Härö

Program genomförda i Ljusdal under 2016
15/2 Hotell Gyllene hästen, Ljusdal Peter Stenberg, ”Kiruna – en stad i rörelse”
27/4 Solhuset, Ljusdal Torsten Augrell, ”Utvandringen till Amerika”
16/11 Solhuset, Ljusdal, Patrik Oksanen, ”Norden – hetare än på länge”

Program genomförda i Söderhamn under 2016
4/2 Mariagården, Söderhamn Lovisa Möller, ”Bland svenskar och andra nordbor i Siam”
26/4 Faxepark, Söderhamn Torsten Augrell, ”Utvandringen till Amerika”
20/9 Biblioteket Söderhamn Bengt Lindroth, ”Väljarnas hämnd”
30/11 Mariagården, Söderhamn Jonas Nilsson, ”Finska vikens inre”

Studieverksamhet
Föreningen har under det gångna året genomfört studiecirkeln kring nordisk skönlitteratur för 42 året, den har letts av Marianne Kivimäe och har f n 12 deltagare.

Hemsida
Föreningens hemsida finner man på webbadressen: hudiksvall-halsingland.norden.se. Vår webbredaktör ser till att den fylls med aktuell information om verksamheten.

Övrigt
Föreningen deltar i aktiviteter på både distrikts- och riksnivå inom Föreningen Norden.

Hudiksvall den 19 februari 2016

Anders Bouij
tf ordförande

Marianne Kivimäe
sekreterare

Håkan Andersson
kassör

Anita Båth
ledamot

Pehr Backström
ledamot

Jörgen Bengtson
webbansvarig ledamot

Lars-Håkan Persson
ledamot

Jan Haglund
ledamot

Gunnar Olsson
ledamot

Anna-Karin Natander
adj ledamot