Fiskarkapellen bär på lång historia

november 15, 2017 0 av Jörgen Bengtson

Fiskarkapellen längs södra Norrlandskusten, där största antal finns i Hudiksvalls kommun, bär på en långt och spännande historia.

Om detta berättade Lars Nylander, antikvarien vid Hälsinglands museum, på ett möte i Hudiksvall den 9 november 2017. Föreningen Norden Hudiksvall-Hälsingland arrangerade och fyrtiotalet intresserade lyssnade.

De flesta av kapellen anlades en gång som en del av den märkliga fjärrfiskekultur, där fiskare från Gävle och Norrtälje, under sommarhalvåret levde och verkade längs Bottenhavskusten.

De bedrev koncessionsfiske, som fiskande borgare hade rätt till. Kuststäderna norr om Stockholm var inte så många i början av 1600-talet: Gävle (fick stadsrättigheter 1446), Norrtälje (1622) och därefter Hudiksvall (1581).

Innan fiskarkapellen växte upp i skärgården, fanns kapell som betjänade sjöfarande handelsmän och pilgrimer. I vårt område fanns bland annat de nu försvunna kapellen på Iggön – norr om Gävle – och Drakön i Hudiksvalls skärgård.

Från och med 1600-talet började kapell uppföras för skärgårdens fiskare. Det äldsta är Bålsö kapell, där man vet att timret till kapellet höggs vintern 1603-04, berättade Lars Nylander på mötet.

Två till tre gånger om sommaren, prästhelger, kom prästen ut till kapellet. Annars fick någon av fiskarna läsa ur postillan. Prästhelgerna lever fortfarande kvar.

Kring sekelskiftet 1900 minskade fiskets betydelse. Men ändå byggde fiskare och församling i Hudiksvallstrakten två nya skärgårdskapell, Hölick 1930 och Olmen 1956.

– Bottenhavskustens skärgårdskapell är i dag värdefulla och levande minnesmärken över en gammal fiskekultur, säger Christer Bouij, en av deltagarna på mötet på Patricia i Hudiksvall.

Den största samlingen av fiskarkapell finns i Hudiksvalls kommun, med gamla kapell på Agön, Bålsön, Kråkön, Kuggörarna (bild ur boken) och Rogsta Bergön plus de två nittonhudratalskapellen i Hölick och på Olmen.

Lars Nylander är medförfattare till en bok om fiskarkapellen, som kom ut 2016, ”Fiskarkapell i Gästrikland och Hälsingland”.

Jörgen Bengtson