Njutånger – del av maktens landskap

september 17, 2018 0 av Jörgen Bengtson

”Maktens landskap och kustnära fornborgar”, var rubriken på ett föredrag av arkeologen Ola Nilsson, Njutånger, på Patricia hos Föreningen Norden Hudiksvall-Hälsingland den 17 september 2018.

Ola Nilsson (bilden) har, tillsammans med sin fru Lena Berg Nilsson, utforskat kustnära fornborgar i Hälsingland. En av Hälsinglands arkeologiska återupptäckter är Rödhälle skans på Örängesnäset i Njutånger, en fornborg med få motsvarigheter längs Norrlandskusten.

Rödhälle skans på Örängesnäset är en del i maktens landskap under järnålder och medeltid. Till detta kommer högen vid Njutångers kyrka. Den fråga dagens historiker börjar ställa sig är: Har området varit centrum för ett okänt hövdingarike i Njutånger?

Ola Nilsson berättade om detta och mycket annat. Han ser en ”kulturkontinuitet mellan järnåldern och medeltid, som tidigare inte har satts samman till en gemensam bild”.

Café Norden startade en halvtimme före föredraget.

Föredraget var ett samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 25 oktober 2018