”Fäktaren” – en sann berättelse

Den finsk-estniska filmen ”Fäktaren” lockade sjuttiotalet personer till Iggesunds folkets hus och en nordisk filmkväll den 24 november 2016, arrangerad av Bio Kontrast och Föreningen Norden Hudiksvall-Hälsingland. Filmen bygger på den sanna historien om den estländska fäktaren Endel Nelis. År 1952 kommer han från Leningrad till den estniska staden Hapsal (tidigare centrum för Svenskestland) som idrottslärare i en mellanstadieskola. Vid denna tidpunkt är Estland ockuperat av Sovjetunionen, som hela tiden jagar ”folkfiender”. Skolans rektor är misstänksam mot Endel Nelis, inte minst när denne föreslår fäktning som fritidsaktivitet för eleverna; det är ju ”en relik från feodalismen...” Projektets framgång bland eleverna får rektorns farhågor att växa. Är fäktaren motståndsman-förrädare? – Filmen var bra. Misstänksamhet från rektorn gör att han kontrollerar Fäktarens bakgrund, vilket leder till att han, efter en tävling med skoleleverna i Leningrad, blir fängslad och förvisad. Efter Stalins död släpps han och kommer åter till skolan, berättar Anders Bouij från Föreningen Norden. Efter filmen var det som vanligt fika och utlottning av priser bland besökarna. Pris för film, fika och lott var facila 60 kronor. Jörgen BengtsonFoto: Nordisk Film

Fortsätt läsa”Fäktaren” – en sann berättelse

Finska viken fokus för Jonas Nilsson

Missionären, historiedoktoranden, pastorn och föreläsaren Jonas Nilsson lockade närmare 20 söderhamnare till ett föredrag om Finska vikens inre delar. På ett möte i Församlingsgården i Söderhamn den 30 november 2016 pratade han om historia i denna del av Finska viken, som delvis varit en del av Sverige under historiens lopp. Jonas Nilsson är aktiv inom Nordisk Östmission, grundad 1956. Nordisk Östmissions syfte är att ”utifrån luthersk tro och bekännelse sprida evangeliet genom församlingsuppbyggnad, bibelkurser, bibelspridande, kristen litteratur ochradiosändningar”. Arbetet sker i samverkan med lutherska kyrkor i främst Östeuropa men också i Främre Orienten. Jonas Nilsson började mötet i Söderhamn – som var ett samarrangemang med Svenska kyrkan – med att läsa ur en bok om Leningrad skriven av Jolo. – Han citerade också Dostojevskij och läste ur en levnadsskildring från andra världskriget i Ingermanland. Vidare talade han om Edit Södergran och något om hennes uppväxt i Raivola på norra sidan av Finska viken, berättar Anders Bouij. Jonas Nilsson informerade även om ett projekt i Kronstadt, som han är involverad i, där man verkar för att återuppväcka den evangeliska församlingen. Ryska staten har lämnat tillbaka en evangelisk kyrka. Avsikten är att väcka liv i församlingen och öppna den igenmurade huvudentrén till kyrkan. Jörgen Bengtson

Fortsätt läsaFinska viken fokus för Jonas Nilsson