Finska viken fokus för Jonas Nilsson

december 15, 2016 0 av Jörgen Bengtson

Missionären, historiedoktoranden, pastorn och föreläsaren Jonas Nilsson lockade närmare 20 söderhamnare till ett föredrag om Finska vikens inre delar.

På ett möte i Församlingsgården i Söderhamn den 30 november 2016 pratade han om historia i denna del av Finska viken, som delvis varit en del av Sverige under historiens lopp.

Jonas Nilsson är aktiv inom Nordisk Östmission, grundad 1956. Nordisk Östmissions syfte är att ”utifrån luthersk tro och bekännelse sprida evangeliet genom församlingsuppbyggnad, bibelkurser, bibelspridande, kristen litteratur och
radiosändningar”.

Arbetet sker i samverkan med lutherska kyrkor i främst Östeuropa men också i Främre Orienten.

Jonas Nilsson började mötet i Söderhamn – som var ett samarrangemang med Svenska kyrkan – med att läsa ur en bok om Leningrad skriven av Jolo.

– Han citerade också Dostojevskij och läste ur en levnadsskildring från andra världskriget i Ingermanland. Vidare talade han om Edit Södergran och något om hennes uppväxt i Raivola på norra sidan av Finska viken, berättar Anders Bouij.

Jonas Nilsson informerade även om ett projekt i Kronstadt, som han är involverad i, där man verkar för att återuppväcka den evangeliska församlingen. Ryska staten har lämnat tillbaka en evangelisk kyrka. Avsikten är att väcka liv i församlingen och öppna den igenmurade huvudentrén till kyrkan.

Jörgen Bengtson