Årsberättelser ger bakgrund

Årsberättelser ger bakgrund

mars 1, 2023 0 av Jörgen Bengtson

Under fliken Om föreningen finns en särskild avdelning Årsberättelser. Här finns årsberättelser från 2016 och framåt. Vi har nu kompletterat serien, så även Årsberättelse 2021 och Årsberättelse 2022 finns med.

Årsberättelserna – som inte innefattar de ekonomiska berättelserna – ger en god bild av föreningens verksamhet.

Här finns information om aktiviteter – inklusive filmer i samarbete med Bio Kontrast, resor och studieverksamhet (nordisk studiecirkel) – och medlemsutveckling, webbplats (hemsida) och vilka som årsstämman valt till styrelse och andra förtroendeuppdrag för det aktuella året.

Verksamheten gick ner pandemiåren 2020 och 2021, men ändå genomförde föreningen omkring tio aktiviteter respektive år.

Från 2022 är verksamheten tillbaka på ordinarie nivå med 23 aktiviteter, inklusive filmer i samarbete med Bio Kontrast och en resa. Till detta kommer den nordiska studiecirkeln, som har träffar under terminerna, totalt åtta till nio cirkelträffar.

Under toppvinjetten Om föreningen finns också
Avdelning för Hälsingland som ger bakgrund till vår hälsingska historia
Föreningen Norden Hudiksvall år för år som handlar om vår historia i Hudiksvall
Medlemskap i form av information om detta
Styrelse som omfattar vald styrelse och andra stämmovalda funktionärer
Stadgar för avdelning som är precis vad den säger.

Jörgen Bengtson