Kommunen höjer bidraget

Kommunen höjer bidraget

februari 28, 2023 0 av Jörgen Bengtson

Hudiksvalls kommun höjer bidraget till Föreningen Norden Hudiksvall–Hälsingland till 50 000 kronor 2023. Tidigare var bidraget 30 000 kronor.

Föreningen Norden är en förening med högt anseende hos kommunen. Enda hacket i bidragskurvan på 30 000 kronor var under pandeminåret 2021, då kommunen halverade bidraget till 15 000. Nu blir det en rejäl höjning, men så genomför föreningen många högt kvalificerade kulturprogram varje år.

Kultur- och fritidsnämndens arbetssätt beslutade om bidraget på 50 000 kronor den 22 februari. Totalt sökte åtta föreningar bidrag.

Sju föreningar fick ansökningar beviljade på totalt 570 000 kronor:
– Scenkonst Hudiksvall: 190 000 kronor
– Norra Hälsinglands konsertförening: 150 000 kronor
– Dellenkultur: 60 000 kronor
– Föreningen Norden Hudiksvall–Hälsingland: 50 000 kronor
– Hudiksvalls Arbetarteater: 40 000 kronor
– Senioruniversitetet: 30 000 kronor
– Hudiksvalls konstgiller: 20 000 kronor

Enda förening som inte fick pengar var Bio Kontrast – som Föreningen Norden Hudiksvall–Hälsingland har mycket bra samarbete med – för där utreder kommunen på ett IOP. Förkortningen står för ”ideellt offentligt partnerskap” och innebär ett närmare samarbete med en förening, vanligen att föreningen utför vissa uppdrag åt kommunen.

Samtliga arrangemang som Föreningen Norden Hudiksvall–Hälsingland genomför i egen regi sker alltså med bidrag från Hudiksvalls kommun.

Jörgen Bengtson