Åvik i fokus på årsmötet

Åvik i fokus på årsmötet

februari 23, 2023 0 av Jörgen Bengtson

Semlorna räckte inte till alla intresserade, som kom till årsmötet med Föreningen Norden Hudiksvall–Hälsingland den 23 februari 2023. Nu var det kanske inte årsmötet i sig, som lockade cirka 50 personer, utan ett föredrag om Åvik.

Efter årsmötet äntrade Jan-Olov Nyström (bilden) scenen och berättade om stadsdelen Åvik.

Stadsdelen Åvik var tidigare ett municipalsamhälle åren 1906–1911 innan Åvik gick upp i staden Hudiksvall. Åvik har kommit i nytt blickfång med anledning av planerade byggnationer nedanför Åvik i det gamla sågverksområdet Håstaholmen, som nu fått namnet Västra hamnen. Den nya detaljplanen för Västra hamnen, som ännu inte är fastställd av Hudiksvalls kommunfullmäktige, påverkar även karaktären av gamla Åvik.

Jan-Olov berättade om och visade gamla bilder från Åvik. Samhället dominerades av sågen på Håstaholmen. Han visade bilder av kaserner för sågverksarbetarna, Filadelfiakyrkan och andra gamla byggnader.

År 1906 drabbades området av en stor brand och hela brädgården och många byggnader blev lågornas rov. Däremot stod sågverket kvar och kunde fortsätta sin verksamhet. Många förlorade sin bostad och en stor tältstad för hemlösa sattes upp. Efter branden planerades nya Åvik att bli en trädgårdsstad.

Jan-Olov Nyström är författare till cirka 15 böcker om hälsingsk och norrbottnisk historia. Många av hans verk handlar om staden Hudiksvall, dess historia och personligheter. Han har länge varit medarbetare i Hudiksvalls Tidning.

Evenemanget började med Café Norden där publiken bjöds på gratis semlor och kaffe. Efter semlestunden påbörjades årsmötet.

Föreningens verksamhet har varit omfattande med många föreläsningar, reseverksamhet, bio, studiecirkel med mera. Ekonomin har varit under kontroll tack vare arrangörsbidrag från Hudiksvalls kommun och medlemsavgifter.

Hela styrelsen, med ordförande Anders Bouij i spetsen, omvaldes för ännu ett år. Tydligen är medlemmarna nöjda med deras prestationer. Styrelse och andra stämmovalda finns på sidan Styrelse.

Årsberättelsen finns på Årsberättelse 2022.

Gunnar Grenholm