”Energi – så in i Norden”

mars 5, 2018 0 av Jörgen Bengtson

Tillställning: ”Energi – så in i Norden” är rubriken på ett föredrag av Johan Ringmar, kommunal energi- och klimatrådgivare i Hudiksvall.

I föredraget ger Johan Ringmar en utblick mot våra grannländers energitillförsel och några jämförelser med Sverige.

Gemensamt för de nordiska länderna är den stora andelen förnybar energi. Det handlar om en mix av förnybar el och annan förnybar energiproduktion: geotermisk energi och vattenkraft dominerar på Island; vattenkraft är stor i Norge, Sverige och delvis Finland; vindkraft står för en betydande del av elproduktionen i Danmark och i växande omfattning i övriga Norden.

Johan Ringmar är sedan 2013 energi- och klimatrådgivare i Hudiksvalls kommun. Dessförinnan var han i nio år företagare inom fastighetsförvaltning. Han är civilingenjör med inriktning på husbyggnad och installationer, utbildad vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

Bakgrund: Café Norden startar en halvtimme före föredraget.

Förhandsanmälan: Nej.

Pris: Gratis för medlemmar i Föreningen Norden. 40 kronor för ickemedlemmar.

Plats: Patricia, Lastagegatan 9, Hudiksvall.

Dag och tid: Torsdagen den 12 april 2018, klockan 19.00.

Sidan uppdaterad 5 mars 2018