Gamla bilder och ny styrelse

Gamla bilder och ny styrelse

februari 26, 2022 0 av Jörgen Bengtson

Gamla bilder på glasplåtar berättade Jan-Olov Nyström, Hudiksvall, om när föreningen Norden Hudiksvall–Hälsingland hade träff första gången på Patricia i år den 26 februari 2022. Föreningen Norden hade också sedvanligt årsmöte – och gratis semlor.

Jan-Olov Nyström visade ett tjugotal bilder från ett svunnet Hudiksvall. De flesta byggnader försvann i de återkommande bränderna på 1800-talet i trästaden. Andra byggnader har försvunnit i rivningar på 1900-talet.

En av de byggnader som dock har bestått är stenkyrkan Jakobs kyrka, som på bilderna kunde indikera läget på annan bebyggelse. Under föredraget fick Jan-Olov, som varit mångårig medarbetare på Hälsinglands Museum och Hudiksvalls Tidning, många intressanta frågor från åhörarna som han kunde besvara.

Innan det intressanta föredraget hade föreningen Hudiksvall-Hälsingland årsmöte, där föreningen sedvanligt bjöd på semlor. Styrelsen omvaldes i sin helhet, trots att verksamheten varit sparsam under förra året. Det berodde dock på den rådande pandemin, som styrelsen inte kunde påverka.

Det blev omval av styrelsen, som efter konstituering fick följande sammansättning: ordförande Anders Bouij, vice ordförande Gunnar Grenholm, sekreterare Tomas Jönsson, kassör Agneta Bengtson, webbredaktör Jörgen Bengtson samt ledamöter Christer Bouij, Kerstin Söderberg och Kerstin Söderberg. Alla årsmötesvalda finns på särskild sida.

Nästa evenemang blir den 17 mars 2022 på Patricia. Då gästas föreningen av Olov Ehrenkrona, sakkunnig, ambassadör, generalkonsul med mera. Han kommer att hålla ett föredrag om ”Konflikten Ukraina–Ryssland”, ett alltför brinnande aktuellt ämne.

Text och foto:
Gunnar Grenholm