Fullsatt med Tidholm i kyrkan

Fullsatt med Tidholm i kyrkan

februari 13, 2022 0 av Jörgen Bengtson

Det var fullt hus i Björkbergskyrkan, Hudiksvall, när föreningen Norden Hudiksvall–Hälsingland hade sitt andra evenemang i år, den 8 februari. Inbjuden föreläsare var Po Tidholm, journalist, författare och samhällsdebattör, bosatt i Trönö. Temat för kvällen var ”Exploateringen av Norrland från Gustav Vasa till nutid”. Cirka 40 intresserade kom till mötet.

Norrland, som beboddes av ursprungsbefolkningen, samerna, införlivades till svenska kronan. Skogsmark som brukades av bönderna skänktes av kungen till bergsmän och järnbruksägare utan vederlag. Malmfyndigheter under markytan anses tillhöra staten och kan utvinnas mot en liten avgift av privata bolag och senare också statliga bolag.

Brukspatronernas köpte privat skogsmark för en spottstyver. Detta bildar stommen till dagens skogsindustrier. Och sedan kom exploatering av vattenkraft, malm och vindkraft, utan att det tillför lokalsamhället välbehövliga inkomster.

Detta är exempel från Sverige, som liknar det tillvägagångssätt som europeiska länder använde vid kolonialiseringen av Amerika, Afrika och Asien.

För att belysa dessa frågor och ge lösningar har Po Tidholm publicerat ”En norrländsk pamflett” med ”Liten historik och 17 handfasta råd till den nya regeringen” i Kultursöndag i Dagens Nyheter den 23 januari 2022. Den finns också på denna webbplats i programmet om Po Tidholm.

Av de 17 råden till den nya regeringen, oklart om det är de två regeringarna 2021 eller den kommande 2022, kan nämnas:
• Infrastruktur norrut – vägar, järnvägar, fordonsladdning och bredband
• Skatter – regionala/lokala skatter från elproduktion, malm, skogsindustri, fastigheter med mera
• Näringsliv/boende – underlätta tillgång till kapital även utanför städerna
• Demokrati – återinför tvåkammarriksdag så att alla landsdelar får fasta mandat i en kammare

Kvällen inleddes som vanligt med Café Norden med fika.

Nästa evenemang från föreningen Norden Hudiksvall–Hälsingland blir årsmötet den 26 februari med programmet Hudiksvallsbilder med Jan-Olov Nyström.

Evenemanget därefter är den 17 mars om konflikten Ukraina–Ryssland med Olof Ehrenkrona.

Programmen kommer att annonseras i HT och finns sedan länge på hemsidan.

Utöver dessa program, har Föreningen Norden ett samarbete med Bio Kontrast, som i vår innehåller följande nordiska filmer: Kupé nr 6 den 10 mars och Taikon den 8 april. Ytterligare en film, Ninjababy, visades den 27 januari.

Text och bild:
Gunnar Grenholm