Hälsinglands tidiga historia

Hälsinglands tidiga historia

oktober 6, 2022 0 av Jörgen Bengtson

Föreningen Norden Hudiksvall–Hälsingland hade den 6 oktober 2022 ett välbesökt evenemang på Patricia i Hudiksvall om Hälsinglands tidiga historia. Amatörhistorikern Christer Bouij, Hudiksvall, berättade om kusttrakternas många bronsåldersrösen, järnålderns många gravhögar, runstenar och försvarsanläggningar. Han gav många exempel från nuvarande Rogsta socken i Hudiksvalls kommun.

Under bronsåldern fanns en jägar- och samlarkultur i Hälsingland. Det som idag är berg i kusttrakterna var då öar i havet, eftersom havsnivån var mycket högre. De klaner som höll samman i mindre grupper anlade rösen vid havsstranden för att markera sitt område och även hedra sina avlidna. Ett exempel är ”gullkista” mellan Lönnånger och Frölland i Rogsta. Den har öppnats flera gånger men inga skatter har hittats. På vissa platser kan man också se att rösen har anlagts närmare dalgångar i takt med att havet sjönk undan.

När jordbruket började bli allmänt under järnåldern, anlade man rösen med begravningsplatser vid de odlingsbara dalgångarna. Särskilt mäktiga personer täckte sina rösen med matjord, för att visa att de hade råd. Även dyrbara föremål från romarriket har hittats i dessa gravrösen. Ett flertal exempel är gravhögarna i Hälsingtuna och Högs socknar.

Christer Bouij spekulerade också om ett godsområde i Rogsta, som sträckte sig från Färdsjö vid Håckstaviken till Dalboviken i Stamnäs. På Malsta-stenen och även Sunnå-stenen berättas om Hä-Gylfe som ägde dessa och tidigare släktled.

Speciellt intressant är de två försvarstorn, kastaler, som funnits i dessa trakter. Bägge nämns av prosten Broman i skrifter från 1700-talet. Fröllands-kastalen är borta, medan Välsta-kastalen (bilden) kan beskådas i dag i Välsta. Byggår har daterats till cirka 1 040 efter Kristus, troligen Sveriges äldsta byggnadsruin.

Så till en teori om namnet Hälsingland. Mellan Hornslandet och fastlandet fanns under järnålder ett långt sund som var seglingsbart. Detta var då landet vid halsen, Hälsingland. Kanske har sund givit namn åt landskapet Hälsingland.

Nästa evenemang hos Föreningen Norden handlar om bergsbruket i Norrland, Nasafjäll – en grufvelig historia, som exempel.

Text och bild:
Gunnar Grenholm