Nordenresa i pilgrimsspår

Nordenresa i pilgrimsspår

juni 4, 2022 0 av Jörgen Bengtson

Den 4 juni 2022 arrangerade Föreningen Norden Hudiksvall–Hälsingland en bussresa till Selånger, Sundsvall, för att upptäcka pilgrimsleden till Nidaros (Trondheim). Under våren hade föreningen ett program om pilgrimsvandringar.

Trettiofem deltagare var med på resan till Medelpad, som började med ett stopp i Välsta, strax norr om Hudiksvall. Här finns en tusenårig kastalruinen (bilden) på platsen, som heter just Kastalen. Ruinen har genom C-14 metoden blivit daterad till år 1 005–1 067 efter Kristus. Christer Bouij berättade om kastalens historia och spekulationer om motivet till dess tillkomst. Ovanligt med denna kastal är att det så sent som på 1700-talet fanns lämningar av ytterligare en kastal i Frölland, cirka två kilometer bort. Funktionen tros ha varit försvars- eller vakttorn för gårdar i området.

Därefter fortsatte gruppen till Selånger Pilgrimcenter, där de togs emot av diakon Helene Westerlind. Efter en trevlig lunch visade Helene de utställningar som finns på centret.

Sankt Olavsleden tillkom på medeltiden. Den användes av pilgrimer, som vandrade mellan Sankt Olavs hamn i Selånger och Nidarosdomen i Trondheim. Olavskulten, som spreds efter hans helgonförklaring, var orsak till att pilgrimer ville vandra till Trondheim och Sankt Olavs grav.

Pilgrimsvandringar förbjöds efter reformationen i Sverige men har i dag återupptagits i mindre skala. 

Det finns många Sankt Olavsleder (även kallade Sankt Olofsleder) och andra pilgrimsleder i Sverige. Mer information om pilgrimsvandringar i Hälsingland och pilgrimsvandringarnas historia finns på Hälsingekusten.se.

På återresan besökte gruppen Kronans butik och Lindhs bageri i Jättendal, för påfyllning av näringsförrådet och inköp av lokala produkter.

Text och foto:
Gunnar Grenholm