Samling kring elden i Färila

april 12, 2019 0 av Jörgen Bengtson

”Samling vid elden”, är rubriken på en utställning, som Hälsinglands museum har i Färila till och med den 27 april 2019. Föreningen Nordens Gävleborg hade distriktsmöte där den 16 mars 2019, som också Föreningen Norden Hudiksvall-Hälsingland medverkade i.

Aktiviteten samlade tiotalet personer, som fick visning av utställningen och föredrag om elden som härjade sommaren 2018 i nordvästra Hälsingland.

Utställningen handlar om sommaren 2018 års bränder, samhällets sårbarhet, naturens kraft, klimatets nyckfullhet och inte minst lokalsamhällets styrka, där Röda korset var centralt.

I bildlig och bokstavlig mening samlades människor vid elden den rekordvarma sommaren 2018. Brandmännen omringade brandområdet, släckte och anlade brandgator.  Volontärerna drog i fält och spelade en avgörande roll. Flera länder samarbetade, lokalsamhället mobiliserade.

Fotografen Peter Hoelstad och journalisten Po Tidholm följde arbetet på staben i Färila, träffade brandmän i fält, besökte drabbade skogsägare och civilsamhällets volontärer. De besökta också ett annat skogsbrandsområde i Grekland och vandrade i ruinerna av samhället Mati, som också är dokumenterat på utställningen.

Jörgen Bengtson