”Samling vid elden” i Färila

februari 9, 2019 0 av Jörgen Bengtson

Tillställning: Hälsinglands museum arrangerar en utställning, Samling vid elden, i Färila. Föreningen Nordens Gävleborg har distriktsmöte där den 16 mars 2019, som innefattar visning av utställningen.

Utställningen handlar om sommaren 2018 års bränder, samhällets sårbarhet, lokalsamhällets styrka, naturens kraft och klimatets nyckfullhet.

I bildlig och bokstavlig mening samlades människor vid elden den rekordvarma sommaren 2018. Brandmännen och volontärerna i fält omringade brandområdet, släckte och anlade brandgator. Flera länder samarbetade och lokalsamhället mobiliserade.

”Vi samlades kring elden som företeelse och hot”, skriver Hälsinglands museum i sin presentation av utställningen. Samtidigt brann det även i Grekland, med flera dödsoffer som följd.

Fotografen Peter Hoelstad och journalisten Po Tidholm har följt arbetet på staben i Färila, träffat brandmän i fält, besökt drabbade skogsägare och vandrat i ruinerna av det grekiska samhället Mati.

Utställning pågår till den 27 april 2019. Den håller öppet tisdag–lördag klockan 11–15.

Förhandsanmälan: Nej.

Pris: Gratis.

Plats: Hälsinglands museum, Färilafilialen, Härjedalsvägen 145, Färila.

Dag och tid: Lördag den 16 mars 2019, klockan 13.00.