Slaget om skogen – detta händer

Slaget om skogen – detta händer

januari 16, 2023 0 av Jörgen Bengtson

Föreningen Norden Hudiksvall–Hälsingland hade ett välbesökt evenemang den 16 januari 2023 med föreläsning av Leif Öster, Avesta. Han berättade om dagens skogsbruk i Sverige.

Vi har cirka 300 000 privata skogsbrukare, som äger ungefär halva arealen av skogsmark. Resten ägs av staten och privata skogsbolag. Huvuddelen bedrivs idag som hyggesbruk, vilket innebär att när skogen uppnått avverkningsmogen ålder, avverkas den. Återväxten sker med plantering eller fröträd.

Leif Öster (bilden) är turistföretagare, skogsbrukare, tidigare informationschef i Sveaskog och väl insatt i skogsbruk. Han var sakkunnig i Skogsutredningen, krönikör i tidningen Land och har medverkat i SVT-serien ”Slaget om skogen”.

I andra länder är hyggen inte lika vanliga. I Finland minskar andelen hyggen och på kontinenten har man frångått metoden efter stora stormfällningar och granbarkborreangrepp.

Leif Öster förespråkar mer blandskog av lövträd och barrträd. Han är också för att pröva hyggesfria metoder som plockhuggning, luckhuggning och skärmställningar, som också passar väl i vårt nordliga barrskogsbälte, ”taigan”. Dessa metoder gynnar också den biologiska mångfalden och klimatmålen.

Tillsammans med sin fru driver han också konferensanläggningen ”Dalagård” utanför Avesta. Där är närheten till skog också viktig för gästerna. Och de vill inte ha hyggen, utan skog som det går att promenera i. Utländska gäster förundras ibland över att vi i Sverige fortfarande tillåter stora hyggen.

Publiken hade en diskussion om skogsbruksmetoder och även om nyttan av att skydda skog genom reservat. Om skogen brukas miljövänligare med hyggesfria metoder minskar också behovet av reservat. När skogsmark blir reservat, lägger det en död hand över brukandet.

Evenemanget inleddes som vanligt med Café Norden och information om kommande evenemang i föreningen.

Gunnar Grenholm