Favoritrepris på hälsingegårdar

Favoritrepris på hälsingegårdar

oktober 4, 2023 0 av Jörgen Bengtson

Föreningen Norden Hudiksvall–Hälsingland hade 27 september 2023 ett välbesökt evenemang i Hudiksvall med Anders Assis. Han berättade om inredningskultur i hälsingegårdar. Han är chef för Ljusdalsbygdens Museum och har tidigare hållit föredrag om detta för Föreningen Norden i Ljusdal.

Boken Hälsinglands inredningskultur är en antologi, en sammanställning av forskning som pågått under en fyraårsperiod på Göteborgs universitet, om det måleri och den textilkonst som är unik för gårdarna i Hälsingland.

Boken är resultatet av ett tvärvetenskapligt projekt, där både naturvetare och humanister har samverkat. Forskningen har resulterat i helt nya rön kring både den teknik som användes och vilka som utförde arbetet.

En av författarna, Anders Assis, beskriver hur man rent kemiskt kunnat se att de olika dekorationerna faktiskt gjorts med färg ur samma burk. På så sätt har man även kunnat identifiera upphovsmännen.

– I dag vet vi till exempel vilka människor som döljer sig bakom den tidigare okände så kallade blåmålaren, berättar Anders Assis.

I Hälsingland anses det finnas fler dekorerade boendemiljöer än någon annanstans i världen. De utsmyckade rummen kom till som en form av statussymboler under en tid från 1600-talet och framåt och nådde sin kulmen på 1800-talet.

Inredningskulturen i festsalarna på sju hälsingegårdar fick år 2012 FN-organet Unesco att utse dessa till världsarv. Unesco anser att hälsingegårdarna har enastående universellt värde.

Evenemanget inleddes som vanligt med Café Norden och information om kommande evenemang i Föreningen Norden Hudiksvall–Hälsingland.

Gunnar Grenholm
Foto: Lars Nylander, Hälsinglands museum

Sidan uppdaterad 5 oktober 2023