Stort intresse för Hilding Mickelsson

december 1, 2019 0 av Jörgen Bengtson

”Hilding Mickelsson” är en rubrik som lockar besökare. När Gunilla Kindstrand, tidigare chefredaktör för bland annat Hudiksvalls Tidning, den 25 november 2019 talade om den hälsingska fotografen, författaren och hembygdsforskaren Hilding Mickelsson kom rekordmånga för att lyssna.

– Det blev bra med folk, cirka åttiotal personer, berättar Anders Bouij, ordförande för Föreningen Norden Hudiksvall-Hälsingland.

Det är betydligt fler än brukligt på Föreningen Nordens aktiviteter i Hudiksvall. Mötet var som vanligt på Patricia i Hudiksvall och ett samarrangemang med Studieförbundet vuxenskolan.

– Gunilla Kindstrand redogjorde på ett fint och informerande sätt för Hilding Mickelssons liv och gärning, berättar han.

I sina böcker skildrade Hilding Mickelsson naturen och hembygden med såväl kamera som penna. År 1991 utnämnde Uppsala universitet honom till filosofie hedersdoktor för hans långvariga kulturgärning.

Hilding Mickelsson är en av få författare och fotografer med eget sällskap. I sällskapets logotyp ingår en av Hilding Mickelssons mest klassiska bilder, som också illustrerar denna artikel.

Mickel Hilding Mickelsson, som han egentligen hette, levde 1919–2002. Han bodde under hela sitt liv i Glössbo, Rengsjö. År 2019 firar vi alltså hundraårsminnet av hans födelse.

Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 12 januari 2020